Olemme lääketieteellisen tiedon keräämiseen, hallintaan, jalostamiseen ja hyödyntämiseen erikoistunut terveydenhuollon ohjelmistoyritys. Tarjoamamme ratkaisut yhdenmukaistavat lääketieteellisen tiedon hallintaa, vertailua ja jakelua. Ne ovat apuna lääkärien ja hoitohenkilökunnan jokapäiväisessä työssä potilaiden parhaaksi.

Olemme aina halunneet olla edelläkävijöitä – jo yrityksen perustamisvuodesta 2003 lähtien. Uskomme onnistuneemme tässä vankkumattoman ammattitaidon ja nöyrän asenteemme ansiosta. Olemme aina valmiita oppimaan uutta ja kehittämään ratkaisujamme lääketieteen kehityksen mukana.

Tavoitteena paras mahdollinen hoito

 Tiedon keräämisen, hallinnan ja hyödyntämisen ytimen muodostavat tautikohtaiset laaturekisterit, Omavointi-palvelu ja järjestelmien integroiminen sairaaloiden muiden tietojärjestelmien kanssa. Haluamme tarjota potilaiden hoitoon lisää tehokkuutta, laadun ja vaikuttavuuden seurantaa sekä tiedon vertailtavuutta. Palveluratkaisumme ohjaavat hoitopolkujen toimintaa ja keräävät tietoa koko hoitopolun matkalta aina hoitoa edeltävästä ajasta elinikäiseen jälkiseurantaan.

Tieto on viisauden alku

Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää eri sairauksien syntymekanismeja, diagnosointia sekä hoitovaihtoehtoja. Valjastamme tietotekniikan auttamaan asiakkaitamme hallitsemaan jatkuvasti kasvavia tietomääriä potilaiden parhaaksi. Olemassaolomme tarkoitus on auttaa hyödyntämään tietoa, jotta potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa oikeaan aikaan, paranevat ja voivat paremmin myös tulevaisuudessa.

Meidän tehtävänämme on saada tieto elämään, potilaiden parhaaksi.