Terveystalo on aloittanut hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannan BCB Medicalin laaturekisterien avulla. Alkuvaiheessa seurannassa keskitytään tähystys- ja tekonivelkirurgiaan. Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen toivoo, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni toimija avaisi laatutietoja julkisuuteen.

bcb_Juha-TuominenTerveystalo on muutaman viime vuoden aikana julkaissut osana vuosikertomusta erilaisia laatutietoja. BCB:n uusien laaturekisterien avulla tietojen julkaisua voidaan laajentaa.

– Tällä hetkellä julkaisemme joitakin tietoja kuten potilasvahinkojen määrän sekä kanteluiden ja muistutusten määrän. Tulevaisuudessa julkaistuja tietoja on tarkoitus monipuolistaa. Olemme asiassa ensimmäisten joukossa, Juha Tuominen korostaa laaturekisterien merkitystä.

Terveystalo on tehnyt strategisen päätöksen panostaa laadunseurantaan ja laatutietojen julkaisuun.

– BCB:n järjestelmät toimivat valituilla erikoisaloilla erinomaisesti. Voimme niiden avulla nähdä miten hoitoketju toimii niin laadullisesti kuin ajallisesti. Haluamme tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Se tietysti vaatii meiltä panostuksia järjestelmiin sekä julkaisuun, mutta se on asia, jonka haluamme hoitaa hyvin, Tuominen sanoo.

– Lääketieteellinen laatu on kriittisen tärkeää toiminnallemme. Terveyspalveluyrityksenä tavoitteenamme on tuottaa terveyttä, ja terveydenhuoltoon ei kuulu kompromissit. Laaturekisterit ovat meille tapa varmistaa, että kehitymme oikeaan suuntaan, Tuominen korostaa.

Alansa ammattilaisia

BCB Medicalin järjestelmät on otettu käyttöön vuoden 2013 alussa Terveystalon eri sairaaloissa.

– BCB on meille hyvä kumppani laadun seurantaan ja systemaattiseen parantamiseen. He ovat oman alansa ammattilaisia, ja tervehdin ilolla sitä, että meillä on Suomessa tämän alan osaamista, Tuominen sanoo.

Juha Tuominen korostaa, että kaikkien Terveystalon tietojärjestelmien on toimittava saumattomasti yhteen.

– Potilastietojärjestelmämme eivät itsessään tue laadunmittaamista, joten on tärkeää, että saamme siihen ammattilaisten apua. Potilasjärjestelmään on voitava kytkeä muita järjestelmiä, jotka tukevat työtämme niin, ettei niistä aiheudu lisäkirjauksia tai lisätyötä. BCB on hoitanut integraation osaltaan hyvin, Tuominen sanoo.

– Uskon, että kun olemme lähteneet tälle laadun seurannan ja tulosten julkaisun tielle, seuraavat muut perässä. On kaikkien toimijoiden parhaaksi, että tuloksia mitataan, niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja julkinen sektori. Terveystalo toimii 60 paikkakunnalla yli 150 toimipisteessä eri puolilla Suomea ja yrityksessä työskentelee lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista.