BCBmiettinen04Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka on suurin KYSin operatiivisista tulosyksiköistä. Siellä tehdään noin 6 000 sairaalan vuosittaisista noin 20 000 leikkauksesta. Tekonivelleikkauksia on noin 1 150.

Tekonivelpotilaiden hoitoketjun seuranta ja dokumentointi tapahtuu ImplantDB:n avulla. Järjestelmän integrointi KYSin omiin ydinjärjestelmiin Mirandaan, Oberoniin ja Orbit-leikkaussalijärjestelmään toteutettiin suunnitellussa neljässä kuukaudessa.

– Käytettävyydeltään ImplantDB on helpoimpia sairaalamaailman järjestelmistä.

Halusimme järjestelmän, joka olisi hoitoketjuamme tehostava ja nopea, mutta myös sellainen, että kaikki osaavat sitä käyttää, sanoo osastonylilääkäri, tulosyksikön johtaja Hannu Miettinen.

KYSissä esimerkiksi leikkauskertomusten sanelut ovat vähentyneet oleellisesti, sillä ImplantDB muodostaa leikkauskertomuksen suoraan täytetyistä lomakkeista. Samalla dokumentointi tallentuu sairaalan potilaskertomusjärjestelmiin. Standardoidut, KYSin prosesseihin mukautetut lomakkeet varmistavat yhdenmukaisen dokumentoinnin kaikissa hoitoketjun vaiheissa. Näin pystytään vertailemaan eri hoitomuotoja ja niillä saavutettuja tuloksia pitkilläkin aikaväleillä.