BCB_kansiOlkapääpotilaiden hoitoketjua seurataan TYKSissä ArtuXin avulla. Ortopedian ja traumatologian klinikan vt. osastonylilääkäri Ville Äärimaan mukaan järjestelmällinen seuranta osoittaa, mikä hoitomuoto antaa kussakin tapauksessa parhaan tuloksen.

– Toimenpidemahdollisuuksien lisääntyessä ja lähetepaineen kasvaessa yhdenmukainen seuranta antaa tietoa hoidon vaikuttavuudesta. Siitä, millaisia hoitotuloksia eri toimenpiteillä saavutetaan. On tärkeää, että tietoa kerätään koko hoitoketjussa, Äärimaa sanoo.

Kertyvä tieto auttaa seuraamaan hoidon laatua ja yhtenäistämään toimintatapoja. ArtuXiin on esimerkiksi luotu laaja skaala eri pisteytysmalleja ja seurantaluokituksia, joista sairaala voi valita omaan hoitoketjuunsa parhaiten soveltuvat mallit. Valmiiksi määritellyt kirjauskäytännöt karsivat yksilöllisiä kirjauseroja.

Yhdenmukaiset kirjaukset antavat vertailukelpoista tietoa yhden kirurgin, klinikan tai sairaanhoitopiirin hoitotuloksista. Äärimaa uskoo, että kansallisesta järjestelmästä olisi hyötyä erityisesti harvinaisempien tapausten hoidossa, jolloin saataisiin kattavasti vertailutietoa.