bcb_Lasse-LehtonenHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen pitää hoitotulosten kansainvälistä vertailua erittäin tärkeänä suomalaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Koska HUS:ssa erikoissairaanhoitoa tehdään useassa yksikössä, on hoidon laadunvertailu sisäisestikin tärkeää.

– BCB:n muiden tietojärjestelmiemme kanssa integroitujen laaturekistereiden avulla saamme kerätty erikoisalakohtaista tietoa hoidon laadusta reaaliaikaisesti. Ja vältämme turhaa kaksoiskirjaamista. Näin voimme kehittää eri erikoisalojen hoidon laatua systemaattisesti, Lehtonen jatkaa.

– Tavoitteenamme on tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä ja vertailla hoidon tuloksia erikoisalakohtaisesti, erityisesti itsemme kokoisten pohjoismaalaisten sairaaloiden kuten ruotsalaisen Karolinska Institutetin kanssa. Laadunseuranta on selkeä painopistealue, johon satsaamme tulevaisuudessa.

Tietoa päätösten tueksi koko hoitopolun matkalta

Hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen toivoisi, että tulevaisuudessa laadunseuranta kattaisi koko potilaan hoitopolun.

– Ongelmana on nyt, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ei ole selkeää tiedonvaihtokanavaa. Siihen kaipaisimme muutosta. Silloin hoidon onnistumista voisi seurata koko potilaan hoitopolun ajan.

– Toivon, että tulevaisuudessa laaturekisterien kautta kerättyä tietoa käytettäisiin hyödyksi myös terveydenhuollon poliittisessa päätöksenteossa. Tällä hetkellä tilastotietoa käytetään hyvin vähän esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, Lehtonen sanoo.

Järjestelmien yhteensopivuus tärkeää

Yksi BCB Medicalin laaturekisterien tärkeimpiä ominaisuuksia HUS:n kannalta on niiden yhteensopivat integraatiorajapinnat muiden sairaanhoitopiirin käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa.

–BCB:n laaturekistereillä on yhteensopivat integraatiorajapinnat potilasjärjestelmämme kanssa, sillä emme kaipaa järjestelmiä, jotka vaativat kaksoiskirjaamista. Potilasjärjestelmämme kanssa integroitujen laaturekisterien avulla vältämme ison määrän turhaa käsityötä, Lehtonen painottaa.

– Suomen suurimpana terveydenhuollon toimijana meille on tärkeää mitata hoidon laatua sekä kehittää sen avulla toimintaamme. BCB:llä on laaturekisterien kehittämiseen tarvittavaa erikoisosaamista ja se on sitoutunut laaturekisterien jatkokehittämiseen myös tulevaisuudessa tarpeidemme muuttuessa ja kasvaessa. Yhteistyömme BCB Medicalin kanssa on sujunut hyvin ja vastannut odotuksiamme, Lasse Lehtonen jatkaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita 24 kunnalle ja 1,5 miljoonalle ihmiselle. HUS toimii 21 sairaalassa ja sen keskeisenä osana toimii Helsingin yliopistollinen keskussairaala.