TYKS_VirolainenTYKS on tehnyt yhteistyötä BCB Medicalin kanssa vuodesta 2004 lähtien. Turun yliopistollisen keskussairaalan ortopedian ja traumatologian toimialuejohtaja, ylilääkäri Petri Virolainen korostaa laaturekisterien merkitystä johtamisen työkaluna.

– Tärkein laadun ulottuvuus on hoidon vaikuttavuus, se että mittaamalla voidaan osoittaa tietty hoitomuoto tehokkaaksi. Mittaamisen tuloksena tehokkaisiin hoitomuotoihin ohjataan resursseja, Virolainen korostaa. TYKS on ottanut käyttöön BCB:n Omavointi-moduulin, jossa potilaat voivat kirjata verkossa tietoja terveydentilastaan ennen ja jälkeen leikkauksen. – Kun meillä on valtava massa potilaita, on vaikea löytää ne, joiden paraneminen ei ole alkanut halutunlaisesti. Kun potilas itse pääsee kirjaamaan edistymistään, voimme kutsua hänet kontrollikäynnille heti, jos paraneminen ei edisty toivotunlaisesti. Potilaat myös haluavat itse osallistua hoitoonsa, ja Omavointi-moduuli on hyvä keino siihen. Se myös luo potilaille turvallisuuden tunnetta, kun joku seuraa koko ajan tervehtymistä, Virolainen sanoo.

– Tärkein laadun ulottuvuus on hoidon vaikuttavuus, se että mittaamalla voidaan osoittaa tietty hoitomuoto tehokkaaksi. Mittaamisen tuloksena tehokkaisiin hoitomuotoihin ohjataan resursseja, Virolainen korostaa.

TYKS on ottanut käyttöön BCB:n Omavointi-moduulin, jossa potilaat voivat kirjata verkossa tietoja terveydentilastaan ennen ja jälkeen leikkauksen.

– Kun meillä on valtava massa potilaita, on vaikea löytää ne, joiden paraneminen ei ole alkanut halutunlaisesti. Kun potilas itse pääsee kirjaamaan edistymistään, voimme kutsua hänet kontrollikäynnille heti, jos paraneminen ei edisty toivotunlaisesti. Potilaat myös haluavat itse osallistua hoitoonsa, ja Omavointi-moduuli on hyvä keino siihen. Se myös luo potilaille turvallisuuden tunnetta, kun joku seuraa koko ajan tervehtymistä, Virolainen sanoo.

Potilastilinpäätös kertoo tehokkuudesta

Petri Virolainen on tyytyväinen uuden terveydenhuoltolain muutokseen, jossa potilaan päätäntävalta lisääntyy. Hän korostaa myös, että kunnallisella puolella tietoa on tuotettava päättäjille.

– Tulevaisuudessa alamme koostaa niin sanottua potilastilinpäätöstä kunnan päättäjille, jotta heillä on parempi käsitys siitä, mitä erikoissairaanhoitoon laitetuilla verorahoilla saadaan aikaiseksi. Tilinpäätös ei ole vain lukuja, vaan siinä on osoitettava vaikuttavuutta: mitä olemme saavuttaneet esimerkiksi työkyvyn nostossa tai elämänlaadussa. Meillä ei ole ollut vielä siihen kovin kauaa työkaluja, mutta nyt uusien järjestelmien avulla mittaamme oikeampia asioita. Mielestäni tehokas ei ole se, joka tekee paljon, vaan se, joka tekee oikeita asioita, Petri Virolainen korostaa.

BCB kuuntelee asiakkaitaan

TYKS ja BCB Medical ovat tehneet yhteistyötä lähes kymmenen vuoden ajan. Petri Virolainen on tyytyväinen yhteistyöhön.

– On ollut mielenkiintoista seurata kuinka BCB:n laaturekisterejä on otettu kymmenen vuoden aikana käyttöön. He ovat saaneet isoja asiakkaita ympäri Suomea lähes kaikista sairaanhoitopiireistä ja monilla erikoisaloilla. Se on osoitus siitä, että he ovat tehneet asioita oikein. BCB on tällä hetkellä Suomen johtava yritys laaturekisterien kehittämisessä. He reagoivat asioihin nopeasti, ja heillä on oikeanlainen asenne ja tahto viedä asioita eteenpäin. Myös asiakkaan kuunteleminen on ollut tärkeässä asemassa: he pitävät lupauksensa, Virolainen korostaa.

Sairaalan näkökulmasta uusien järjestelmien integroiminen jo olemassa oleviin järjestelmiin on ratkaisevan tärkeää.

– Integrointi potilasjärjestelmiin voi olla välillä hankalaa, mutta BCB on aina hoitanut osuutensa hyvin. Sanoisin, että BCB:n järjestelmät ovat toimivimpia IT-ohjelmia terveydenhuollossa. Jos kaikki järjestelmät toimisivat yhtä hyvin kuin heidän, olisi vastustus uusia järjestelmiä kohtaan henkilökunnan keskuudessa paljon vähäisempää, Virolainen korostaa.