Manager, Product management

Koulutustausta: Hyvinvointiteknologian insinööri (AMK)

”Pidän työssäni luovuuden mahdollisuuksista ja ihmisten kanssa työskentelystä. Työyhteisömme on todella rento ja kannustava. Täällä ei joudu tekemään asioita yksin, vaan pyrimme yhdessä parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Koen, että minulla on vahva halu oppia ja kehittyä terveydenhuollon alalla. Tässä työssä tärkeintä on toimiva vuorovaikutus sekä asiakkaiden että työtoverien kanssa. Pitää pystyä yhdistämään tekninen näkökulma asiakkaan tahtotilan kanssa, ja se vaatii taitoa tarkastella asioita laajalla perspektiivillä.”