BCB:n tautikohtaiset laaturekisterit on tarkoitettu hoidon vaikuttavuuden ja laadun seurantaan, hoitoketjujen tehostamiseen sekä kliinisen tiedon analytiikkaan. Laaturekisterimme kattavat jo 60 eri tautiryhmää ja ne täyttävät tiukat laatustandardit. Ratkaisumme ovat nopeasti käyttöönotettavia, turvallisia sekä käyttäjäystävällisiä.
BCB laaturekisterit ovat käytössä jo lähes 200 klinikalla yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa ja yksityisissä sairaaloissa ja niitä käyttää yli 8 000 terveydenhuollon ammattilaista. Ne ovat korvaamaton apu lääkärien, hoitajien, hallinnon ja tutkijoiden jokapäiväisessä työssä.

Eri hoitomuotojen vertailuun

Standardoitujen tautikohtaisten seurantamalliemme avulla seurataan potilaiden hoitoa ja parantumista kustannustehokkaasti. Hoidon laatua voidaan vertailla klinikka- ja sairaanhoitopiirikohtaisesti, mutta myös kansallisella tasolla.  Lääkärit, klinikat ja sairaalat pystyvät osoittamaan mitkä hoitomuodot ovat tehokkaimpia, vertailemaan omia hoitotuloksiaan kansallisesti sekä seuraamaan kuinka tyytyväisiä potilaat ovat hoidon lopputulokseen.

Tautikohtaisten laaturekisterien avulla tehostetaan hoitoketjuja automatisoimalla ja yhdenmukaistamalla rutiinitoimintoja, jolloin hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa hoitotyöhön. Päivittäisten rutiinikirjauksien automatisointi ja reaaliaikaisen informaation tuottaminen kuuluvat laaturekisterien perustoiminnallisuuksiin.

Rekisteriratkaisumme eri erikoisaloille:

 • Ortopedia
 • Onkologia
 • Neurologia
 • Elinsiirto
 • Lapset
 • Kardiologia
 • Gastrologia
 • Kudospankit
 • Psykiatria
 • Immunologia
 • Silmätaudit
 • Nefrologia
 • Akuuttihoito
 • Verisuonikirurgia
 • Naistentaudit
 • Anestesia
 • Reumatologia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Diabetes
 • Harvinaissairaudet