Omavointi-palvelu tarjoaa potilaalle mahdollisuuden välittää tietoa omasta voinnistaan häntä hoitavalle terveydenhuollon yksikölle. Hoitohenkilökunta voi hyödyntää potilaalta saatua tietoa hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä potilastyytyväisyyden arvioinnissa.