BCB_mockup_web 2Sairastuminen on rankkaa fyysisesti ja henkisesti, ja potilas voi tuntea jäävänsä yksin sairautensa kanssa. BCB laaturekisterien kanssa täysin integroitu Omavointi on potilaalle tarkoitettu palvelu, jonka ansiosta potilas ei ole koskaan yksin huoliensa kanssa.

Omavointi-palvelun kautta potilaat voivat käydä dialogia voinnistaan, toimintakyvystään ja elämänlaadustaan, saada itsehoito-ohjeita sekä arvioida hoitoon hakeutumisen tarvettaan. Omavointi-palvelu mahdollistaa potilaan hoidon seurannan sähköisten kysymyskokonaisuuksien kautta.

Standardoitujen ja laaturekisterien kanssa synkronoitujen tietosisältöjen avulla ammattilaiset saavat nopeasti yleiskuvan potilaan tilasta ennen hoitoon tulemista sekä hoidon jälkeisestä toipumisesta, yleisvoinnista sekä mahdollisesta lisähoidon tarpeesta. Kysymyslomakkeet on räätälöity yhdessä potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja ne mittaavat potilaan hoidon seurannan kannalta oleellisia asioita.

Säännöllistä tietoa potilaan tilasta

Omavointi-palvelu on integroitu laaturekisterien kanssa ja sen avulla sairaalat ja klinikat voivat seurata potilaidensa voinnin kehittymistä, ja tunnistaa ennakolta mahdolliset riskipotilaat sekä heihin kohdistuvat vakavat haitat. Potilas tietää olevansa seurannassa, mikä omalta osaltaan lisää potilaan hyvinvointia. Sairaala puolestaan saa säännöllistä tietoa potilaan oireista ja pystyy Omavoinnin avulla tekemään päätöksiä, jos potilaiden oireet edellyttävät sairaalassa käyntiä. Kustannuksia säästyy, kun turhia sairaala- ja kontrollikäyntejä jää pois.