Tautikohtaiset laaturekisterimme integroidaan aina sairaalan muiden potilastietojärjestelmien kanssa hyödyntäen keskitettyjä integraatiorajapintoja. BCB:n poikkeuksellisen älykkään integraatioalustan ansioista tämä on ketterämpää, joustavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin koskaan. Emme usko manuaaliseen kaksoiskirjaamiseen vaan järjestelmien välisiin saumattomiin integraatioihin.

BCB Medical on yksi johtavista terveydenhuollon tietojärjestelmien integraattoreista Suomessa. Johtava asemamme perustuu kokemukseen, jonka olemme saaneet työskennellessämme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa jo yli 10 vuoden ajan.

Toimii kaikkien potilastietojärjestelmien kanssa

Älykkään integraatioalustamme avulla olemme kehittäneet keskitetyt ja standardoidut integraatiorajapinnat kaikkien suomalaisten sairaaloiden käyttämien potilastietojärjestelmien kanssa. Integraatioalustan avulla olemme toteuttaneet jo satoja integraatioita tautikohtaisten laaturekisterien ja sairaaloiden muiden potilastietojärjestelmien välillä. Laaturekisterimme ovat vastaanottaneet jo lähes 200 miljoonaa integraatiosanomaa muista potilastietojärjestelmistä.

BCB:n integraatioalusta pähkinänkuoressa

  • Laaturekisterit ovat integroitavissa kaikkien Suomen sairaaloiden käyttämien potilastietojärjestelmien kanssa
  • Valmiiden, toimialan standardien mukaisten ja keskitettyjen integraatiorajapintojen avulla integraatioiden toteuttaminen on ketterää, joustavaa ja kustannustehokasta
  • BCB on toteuttanut satoja integraatioita viimeisen 10 vuoden aikana laaturekisterien ja muiden potilastietojärjestelmien välillä.
  • Tähän mennessä laaturekisterit ovat vastaanottaneet lähes 200 miljoonaa integraatiosanomaa muista järjestelmistä
  • Integraatioalustan avulla siirrämme automaattisesti laaturekistereissä generoituvat hoito-, tutkimus-, ja leikkauskertomukset potilaskertomusjärjestelmiin standardoidussa, Kanta-yhteensopivassa muodossa

Integraatioalustamme avulla tuomme laaturekistereihin mm. seuraavia tietoja: