Tiedon jakelu asiakkaiden tietoaltaisiin

Laaturekistereihin kerääntyy runsaasti tietoa, jota ei ole muualla kirjattuna. Sairaalat ja sairaanhoitopiirit ovat kehittämässä laajoja alueellisia tietoaltaita, joihin kerätään monipuolista tietoa kaikista sairaanhoitopiirien tietojärjestelmistä. BCB laaturekisterien keräämää kliinistä tietoa voidaan siirtää sairaaloiden omiin laajempiin tietovarastoihin ja -altaisiin hyödyntäen BCB:n content broker –palvelua.

 

Vertaisarviointipalvelut

Vertaisarviointipalvelut perustuvat kansallisesti yhteneväisiin tautikohtaisiin mittareihin, parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja toisilta oppimiseen. Vertaisarviointipalvelussa verrataan omien hoitotulosten tunnuslukuja muihin organisaatioihin, jotta tiedetään mikä on toiminnan laatu suhteessa muihin ja mitkä ovat keskeisimmät kehitysalueet.

 

BCB Medical on valittu syksyllä 2016 kansallisen tautiryhmäkohtaisten vertaisarviointipalvelujen toimittajaksi Suomessa. Ensimmäiset vertaisarviointipalvelut käynnistyvät keväällä 2017 valikoiduissa tautiryhmissä.

 

Analytiikkapalvelut

BCB laaturekistereihin kerääntyvä tautikohtainen anonymisoitu tieto on analytiikkapalvelujemme ja tiedon toissijaisen hyödyntämisen kulmakivi. Sairaanhoitopiirit hyödyntävät saatavaa tietoa erilaisissa alueellisissa ja kansallisissa tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa.