Ainutlaatuinen Data ja Analytiikka tietopalvelumme yhdistää, jalostaa ja analysoi laaturekistereihin kerääntyvää tietoa havainnolliseen ja analytiikassa helpommin hyödynnettävään muotoon. Lääketieteellisen tiedon analytiikka vaatii laadukasta, merkityksellistä ja luotettavaa tietoa. Päivittäisestä hoitotyöstä laaturekistereihin kertyvä tietokokonaisuus on saatavilla ja hyödynnettävissä tautikohtaisessa analytiikassa.

Tiedon laatu

Laaturekistereihin kerääntyy tautikohtaisesti päivittäisen hoitotyön yhteydessä tietoa. Tieto voi olla terveydenhuollon ammattilaisten hoidon yhteydessä syöttämää tietoa, potilaan validoituihin kysymysmittaristoihin vastaamaa tietoa tai integraatioiden avulla muista tietojärjestelmistä päivittyvää tietoa. Tieto kerätään aina hoidon yhteydessä rakenteellisessa muodossa ja järjestelmiin sisäänrakennettujen ominaisuuksien avulla laaturekistereihin kerääntyvä tieto on laadultaan korkeatasoista.

Tiedon merkityksellisyys ja määrä

Laaturekistereihin kerättävä tieto on tautispesifistä. Tietoa kerätään koko hoitopolun matkalta keskittyen taudin ja sen vaatimien hoitojen kannalta merkitykselliseen kliiniseen tietoon. Laaturekisterien avulla hoitava henkilöstö saa käyttöönsä kaiken potilaan hoidon kannalta oleellisen tiedon yhdestä järjestelmästä. Yksittäisestä potilaasta kerääntyy jopa 500–3000 tietokenttää taudista ja seuranta-ajasta riippuen.

Tiedon luotettavuus

Laaturekistereitä käytetään joka päivä potilaiden hoitotyön ohella ja niihin kerättävä tieto on jatkuvan tarkkailun alla hoitohenkilöstön toimesta. Mahdolliset virhekirjaukset tai puuttuvat tiedot paljastuvat väistämättä arjessa ja ne kyetään päivittämään nopeasti. Näin ollen laaturekistereiden keräämä tieto on erittäin luotettavaa.