EHDEN, European Health Data & Evidence Network, on verkosto, jonka tarkoituksena on luoda Euroopan unionin alueelle yhtenäinen standardisoitu datamalli. Yhtenäisen tallennusmallin avulla pystytään eri maissa kerättyä tietoa vertailemaan ja hyödyntämään helpommin. BCB Medical on hakenut rahoitusta, jonka turvin se alkaa standardisoimaan dataansa EHDENin mallin mukaiseksi.

Datamallin avulla tieto kerätään ja tallennetaan samaa kieltä, terminologiaa ja samoja malleja käyttäen. EHDENin standardien avulla datasta tulee globaalisti käyttökelpoista, tiedot löytyvät sujuvasti ja niitä pystytään hyödyntämään helpommin eri maiden välillä. EHDEN-verkostossa on kirjattuna jo yli 200 miljoonaa potilastietoa, ja mukana on 61 partneria 16 eri maassa.

EHDEN on osa maailmanlaajuista OHDSI, The Observational Health Data Sciences and Informatics -yhteisöä, jossa on mukana tutkijoita kuudelta mantereella, 30 maasta sekä 600 miljoonaa potilasta kaikkialta maailmasta. OHDSIn luoma datamalli perustuu OMOPin, The Observational Medical Outcomes Partnershipin yleiseen datamalliin (Common Data Model, CDM).

— Tietoa voi kerätä ja tallentaa hyvin eri tavoin, mutta tällöin sen jatkokäyttö on haastavaa. Lisäksi erilaiset tavat luovat haasteita myös datan tunnistamiseen ja laadun arviointiin, joten tällaiset standardoidut mallit ovat tärkeitä, kertoo BCB Medicalin tieteellinen johtaja Lisse-Lotte Hermansson.

Datan yhtenäinen tallennustapa on myös potilaiden etu

Pohjoismaiden johtavana lääketieteellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittyneenä yrityksenä BCB Medical tavoittelee mahdollisimman optimaalisesti hyödynnettävää dataa.

EHDENin luomaan malliin siirtyminen on myös potilaiden etu. Kliinistä työtä tekevät saavat tasalaatuisen datan perusteella helpommin tietoa hoidon tueksi, ja voivat hyödyntää tietoa myös potilastyössä. BCB Medicalin rekisterejä käyttää jo yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Yhtenäinen tallennusmalli on etu myös tieteelle. EHDENin mallin mukaan koottu tieto on helpommin hyödynnettävissä tutkimustyössä, ja yksittäisen tutkimuksen tietoja voidaan helposti verrata suurempaan datajoukkoon.

Standardisoitu tapa koota tietoa on eduksi Suomelle, sillä laajempien tutkimusten tekemisessä on tarvetta samanmuotoiselle vertailutiedolle. EHDENin luoma malli lisää myös datan käyttöön liittyvää avoimuutta.

— Suomessa kerätty tieto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, sillä se on jo hyvin strukturoidussa muodossa. EHDENin luomaan tallennusmuotoon siirtyminen on ikään kuin viimeinen silaus, kertoo Hermansson.

— Olemme iloisia ollessamme mukana näin hienossa verkostossa. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä kansainvälisesti, Hermansson päättää.

Lisätietoja:

Lisse-Lotte Hermansson
Chief Scientific Officer
lisse-lotte.hermansson@bcbmedical.com