Business Finland on myöntänyt Turun yliopiston johtamalle PRIVASA-hankkeelle 3 miljoonan euron rahoituksen, josta merkittävän osuuden saa myös BCB Medical synteettisen datan tuotekehitykseen. PRIVASA-hankkeen tavoitteena on kehittää tekoälymenetelmiä arkaluontoisten aineistojen turvalliseen hyödyntämiseen terveysalalla.

PRIVASA-hankkeen tarkoitus on vauhdittaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotekehitystä. Hankkeessa tuotettujen työkalujen yksityisyystietoiset algoritmit muuntavat henkilötietoja sisältävät aineistot sellaiseen muotoon, jossa niiden käyttö lääketieteelliseen tutkimukseen, testaukseen ja validointiin on mahdollista tietosuojaa kunnioitten.

BCB Medicalin tarkoitus on hankkeen aikana kehittää personoidusta datasta tautikohtaista synteettistä dataa, joka voidaan tuotteistaa. Tavoitteena on, että suomalaisesta synteettisestä datasta luodaan kansainvälinen käsite.

– Synteettinen data on algoritmin avulla kehitetty tietojoukko, jossa säilytetään datan ominaisuudet siten, että yksilö ei ole datasta tunnistettavissa, kertoo BCB Medicalin tieteellinen johtaja Lisse-Lotte Hermansson.

Datan avulla lääkärit saavat lisää tietoa siitä, miksi tietty hoito on potilasryhmälle parempi kuin toinen. BCB Medicalin kehittämien tietojärjestelmien avulla on kerätty jo yli miljardi rakenteellista tietokenttää. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen konsepti tarjoaa ratkaisun 110 tautiryhmän seurantaan ja analysointiin.

– Tämä on merkittävä satsaus meille. Aiomme kansainvälistyä ja rekrytoida lisää työntekijöitä kehittämään koneälyä, Hermansson kertoo.

Hankkeessa monipuolista osaamista ja laajaa yhteistyötä

BCB Medicalin lisäksi PRIVASA-hankkeessa ovat mukana Turun yliopiston tietotekniikan laitos ja lääketieteellinen tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu ja oikeustieteellinen tiedekunta, jotka tuovat hankkeeseen osaamista eettisyyden, yritysvastuun ja lainsäädännön saralta. Turun ammattikorkeakoulu ja VTT lisäävät osaamista etenkin kuvantamisdataan sovellettavien tekoälymallien osalta.

BCB Medicalin lisäksi yritysosapuolina hankkeessa ovat Bayer, BC Platforms, Fujitsu Finland, MVision, PerkinElmer, Polar Electro ja Yield Systems. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat mukana Auria Biopankki, Turku Science Park, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Findata.

Lisätietoja:

Lisse-Lotte Hermansson
Chief Scientific Officer
lisse-lotte.hermansson@bcbmedical.com