Oulun yliopistollisen sairaalan ja sen erityisvastuualueen sairaaloiden tekonivelrekisterin seurannassa on jo 10 000 tekonivelpotilasta. OYS:n seurantajärjestelmä perustuu röntgenkuvauksiin ja BCB:n kehittämiin sähköisiin omavointikyselyihin.

Omavointikyselyiden avulla mahdolliset oireettomat ongelmat havaitaan paremmin. Lisäksi rekisteristä saadaan tietoa lonkan ja polven tekonivelleikkausten hoidon vaikuttavuudesta. Sähköinen etäseuranta on todettu tutkimuksissa hyvin toimivaksi tekonivelpotilaiden seurannan välineeksi.

Lue lisää >