Lisse-Lotte Hermansson aloitti kesäkuun alussa BCB Medicalissa johtajana, jonka vastuualueena on RWD (real-world data) sekä dataan perustuvan liiketoiminnan kehitys. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä lääkealan yrityksistä.

Lisse-Lotte Hermansson on tehnyt merkittävää uraa Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä lääkealan yrityksissä että eurooppalaisten terveydenhoitoalan viranomaisten ja organisaatioiden kanssa. Uusi työ tarjoaa Hermanssonille mahdollisuuden edistää sekä BCB:lle että hänelle itselleen tärkeitä päämääriä. Suomalaistaustaiselle Hermanssonille työ merkitsee samalla paluuta juurille, vaikka perheen koti säilyy Tukholmassa.

Real-world datan tarve kasvaa

Hermanssonin tehtävänä BCB:llä on löytää lääketieteelliselle datalle uusia käyttötapoja ja käyttäjiä esimerkiksi lääketeollisuudesta ja terveydenhuollon viranomaisista.

– Satunnaistetuista kliinisistä lääketutkimuksista saatavaa dataa pidetään tällä hetkellä kaikkein tärkeimpänä. Kuitenkin usein vain pieni osa potilaista tosiasiassa reagoi hoitoon tutkimusten osoittamalla tavalla. Siksi tarvitsemme myös real-world dataa.

RWD tarkoittaa kaikkea sitä tietoa, jota sairauksista ja hoidoista kerätään kliinisen lääketutkimuksen lisäksi. Juuri tällaista dataa BCB Medical tuottaa.

– Meillä on itse asiassa dataa jo niin paljon, että sen avulla voisi mullistaa koko terveydenhoitoteollisuuden.

Kolme tavoitetta saavutettavana

Hermansson on asettanut työlleen selkeät tavoitteet.

– Ensinnäkin haluan madaltaa kynnystä datan keruuseen, jotta tietokantoihin saadaan enemmän tietoa. Toiseksi haluan BCB:n edelleen olevan puolueeton kolmas osapuoli datan keruussa ja analysoinnissa, jotta alan toimijat ja viranomaiset voivat täyttää heille asetetut vaatimukset datan käytössä.

Kolmas tavoite on kotimaisen huippuosaamisen esilletuonti: Hermansson haluaa auttaa suomalaista lääketeknologia-alaa menestymään kansainvälisesti.

– Olen todella vaikuttunut työstä, jota BCB Medical on tehnyt. On myös erittäin mukavaa tehdä taas töitä suomalaisten kanssa, jotka pitävät sen, minkä lupaavat. Taustani ansiosta uskon ymmärtäväni, kuinka yrityksen ruotsalaiset sijoittajat ajattelevat, joten voin tarjota BCB:lle ainutlaatuisen yhdistelmän suomalaista ja ruotsalaista osaamista sekä kansainvälisen verkoston.

References:

Herland, K., et.al. How representative are clinical study patients with asthma or COPD for a larger ”real life” population of patients with obstructive lung disease?

Respiratory Medicine, Volume 99, Issue 1, January 2005