Juuri avattu hoidonvaikuttavuus.fi-sivusto kokoaa yhteen uusimmat tiedot kansallisen hoidon vaikuttavuuden vertaisarvioinnista, pilottihankkeista, kliinisistä laaturekistereistä sekä ajankohtaisista uutisista. Hoidonvaikuttavuus.fi-sivuston taustalla on kliinisten laaturekisterien kansallinen ohjausryhmä ja muita asiantuntijoita.

Lue uusimmat uutiset www.hoidonvaikuttavuus.fi.