Juuri avattu hoidonvaikuttavuus.fi-sivusto kokoaa yhteen uusimmat tiedot kansallisen hoidon vaikuttavuuden vertaisarvioinnista, pilottihankkeista, kliinisistä laaturekistereistä sekä ajankohtaisista uutisista.

Hoidonvaikuttavuus.fi-sivuston taustalla on kliinisten laaturekisterien kansallinen ohjausryhmä ja muita asiantuntijoita. Pääsääntöisesti tuore nettisivusto on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisille.

─ Toimivan ja kustannustehokkaan terveydenhuollon edellytys on, että resurssit kohdistetaan sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Asian aikaansaamiseksi on pystyttävä mittaamaan erilaisten hoitojen vaikuttavuutta ja laatua, sanoo BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen.

Laadunseurantaa suoritetaan jo lähes sadassa tautiryhmässä. Kliinisten laaturekisterien tietoja käytetään potilaan hoidon tukena sekä hyödynnetään hoidon kliinisen laadun ja vaikuttavuuden seurannassa.

Tutustu: www.hoidonvaikuttavuus.fi