Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin käytössä on potilaille suunnattu Omavointi-palvelu, joka mahdollistaa potilaan hoidon seurannan sähköisten kysymyskokonaisuuksien kautta. Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalla tehdyn tuoreen palautekyselyn perusteella 85,7 prosenttia potilaista oli palveluun joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Vastaajat kiittelivät erityisesti palvelun helppoa käytettävyyttä ja selkeitä kysymyksiä, joissa heidän mielestään kysyttiin voinnista kaikki olennainen. Palvelun koettiin olevan vaivaton tapa hoidon seurantaan, ei-kiireellisten asioiden hoitamiseen ja terveydellisiä muutoksia koskevien tietojen välittämiseen hoidosta vastaavalle taholle.

”Käytettävyys oli hyvä. Mielestäni kannattaisi tuoda yhä enemmän hoitoon liittyviä asioita verkkoon.”

”Hoitolaitos saa tämän kautta ajankohtaista tietoa ja voin jättää yhteydenottopyynnön. Lisäksi kätevää näin sähköisesti hoitaa asioita.”

Muutama käyttäjä nosti esiin myös sen, että palvelulla on laajempaakin merkitystä kuin vain omaa hoitoa koskevien tietojen välittäminen.

”Tieto auttaa seuraavia potilaita.”

”Koen sen ainakin jollain lailla palvelevan potilaan turvallisuutta.”

”Tulee ehkä tarkemmin seurattua omaa vointia.”

Omavointi-palvelu potilaan parhaaksi

Omavointi on palvelu, jonka kautta potilaat voivat käydä dialogia voinnistaan, toimintakyvystään ja elämänlaadustaan, saada itsehoito-ohjeita sekä arvioida hoitoon hakeutumisen tarvettaan.
BCB laaturekisterien kanssa täysin integroidun palvelun ansiosta ammattilaiset saavat nopeasti yleiskuvan potilaan tilasta ennen hoitoon tulemista sekä hoidon jälkeisestä toipumisesta, yleisvoinnista sekä mahdollisesta lisähoidon tarpeesta. Kysymyslomakkeet on räätälöity yhdessä potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja ne mittaavat potilaan hoidon seurannan kannalta oleellisia asioita.

Jos olet kiinnostunut Omavointi-palvelusta, ota yhteyttä:

Ari Makkonen
Chief Sales Officer
p. 0207 299 833
ari.makkonen@bcbmedical.com