Elisa ja BCB Medical ovat yhdistäneet osaamisensa ja digitalisoineet astman erikoissairaanhoitoon tarkoitetun hoitopolun etämittauksen ja astmarekisterin avulla. Astmapotilaan suorittamat etämittauksen tulokset siirtyvät suoraan hoitohenkilökunnan käytössä olevaan järjestelmään ja ne yhdistetään terveydenhuollon järjestelmien tietoihin. Näin hoitotyötä voidaan tehdä etänä ja potilas voi välttyä turhilta vastaanottokäynneiltä. Terveydenhuollon ammattilaisilla jää taas enemmän aikaa hoitotyöhön. Palvelu on jo käytössä HUS:ssa.

Elisa ja BCB Medical ovat yhteistyössä kehittäneet astmarekisterin, joka yhdistää ammattilaisille yhteen näkymään astman etämittaukset ja eri terveydenhuollon järjestelmien tiedot. Astmarekisteri parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta sekä helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten ja astmapotilaiden arkea. Astman hoitopolku on digitalisoitu yhdistämällä Elisan tarjoama etämittausosaaminen ja sujuvat yhteydet BCB Medicalin astmarekisteriin ja terveydenhuollon järjestelmien integrointiosaamiseen.

– Astmapotilailla on käytössä uloshengityksen huippuvirtausta mittaava PEF-mittauslaite sekä älypuhelinsovellus, joka muistuttaa ja ohjeistaa potilasta mittauksen tekemisessä. Sovelluksen avulla mittauslaitteella tehdyt mittaustulokset ja hoitoon liittyvät lisätiedot välittyvät automaattisesti terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi. Etänä syntynyt hoitoon liittyvä data integroituu terveydenhuollon käytössä oleviin järjestelmiin, kertoo Elisan terveydenhuoltopalveluista vastaava johtaja Tuomas Mäkynen.

– Potilaiden etämittauksista saadut tiedot yhdistetään muuhun astmarekisterin sisältämään hoitotietoon, jotka terveydenhuollon ammattilaiset ovat kirjanneet astmarekisteriin tai joka on saatu integraatioiden avulla automaattisesti potilastietojärjestelmistä. Kaikki tämä tieto yhdistetään niin, että hoitohenkilökunnalla on käytössään kaikki potilaan hoitamiseksi tarvittava oleellinen tieto yhdellä näkymällä, jatkaa BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen.

Enemmän aikaa hoitotyöhön

Etämittaus ja astmarekisterin saumaton yhteiskäyttö tekevät Mäkysen mukaan astman hoidosta tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Tämä hyödyttää niin astmapotilaita kuin terveydenhuollon ammattilaisia. Palvelua on kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja se on otettu hyvin vastaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä. Palvelun käyttöönoton helppoutta on kiitelty.

– Astmapotilaiden kotona tehtävien puhallusmittausten tekeminen helpottuu etämittauslaitteen avulla, kun tuloksia ei tarvitse itse kirjata ylös ja sovellus ilmoittaa, jos puhallus ei onnistunut. Puhalluksista koostuu valmis raportti terveydenhuollon järjestelmiin automaattisesti ja näin lääkäri voi tehdä diagnoosin ennen vastaanotolle tuloa, jotta vältytään hukkakäynneiltä.

Hoitohenkilökunta saa etämittauksen avulla laadukasta mittaustietoa yhdistettynä potilaan muihin tietoihin astmarekisterissä, mikä auttaa tekemään hoitopäätöksiä ja seuraamaan niiden toimivuutta.

– Erilaiset rutiinilaskelmat tehdään automaattisesti ja hoitoprosessit ovat yhdenmukaistettu, jolloin hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa hoitotyöhön, Viljanen kertoo.

Potilaat suosittelevat etämittausta

Tällä hetkellä etämittaus ja astmarekisteri ovat yhteiskäytössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, mutta niiden toivotaan laajenevan myös muihin sairaanhoitopiireihin. Sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan kokemukset etämittauksesta ja astman laaturekisteristä ovat hyviä.

– Lähes kaikki etämittausta käyttäneistä potilaista suosittelevat sitä muille ja sovelluksen helppokäyttöisyys on saanut kehuja kaikista käyttäjäryhmistä. Digitaalisten komponenttien käyttö terveydenhuollossa voikin helpottaa monen arkea ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman laadukkaan hoidon, Mäkynen sanoo.

– Suuren pörssiyrityksen ja suomalaisen kasvuyrityksen välinen tiivis tasaveroinen yhteistyö, jossa molemmat tuovat erityisosaamisensa asiakkaiden eduksi on ainutlaatuinen konsepti. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkossa laajentaa myös muihin tautiryhmiin, kuten diabetekseen ja verenpainetaudin hoitoon, jotta laatu ja tehokkuushyödyt saadaan suuremmalle joukolle, Viljanen kertoo.

Lue lisää Elisa Etämittaus -palvelusta.

Lue lisää tautikohtaisista laaturekistereistä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja, Petteri Viljanen
petteri.viljanen@bcbmedical.com