Kauppalehti myöntää vuosittain Kasvaja-sertifikaatteja suomalaisille yrityksille, jotka ovat kolmen vuoden aikana huomattavasti kasvattaneet liikevaihtoaan. BCB Medical sai Kasvaja 2017 -sertifikaatin 28.2.2018.

Sertifikaatteja varten Kauppalehden tilinpäätösinformaatioon erikoistunut analyysiyksikkö Balance Consulting analysoi suomalaisten yritysten menestystä. Kasvaja-sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuositasolla yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.

Balance Consulting käyttää analyysissaan yritysten oikaistuja tilinpäätöstietoja. Yritysten taloudellinen suorituskyky pisteytetään kuuden eri osa-alueen mukaan ja usean eri tunnusluvun pohjalta. Luokituksessa käytetyt tunnusluvut on valittu mahdollisimman toimialariippumattomasti.

Lue lisää Kasvaja-sertifikaatista