Ennen potilaan hoitopäätöstä sekä hoidon jälkeen potilas voi kertoa Omavointi-palvelussa omasta toimintakyvystään, kivuistaan, elämänlaadustaan ja voinnistaan tautikohtaisesti validoitujen mittaristojen ja kyselyjen avulla.

Omavointi on integroitu BCB:n tautikohtaisten laaturekisterien kanssa, joten kirjattuja tietoja hyödynnetään myös hoitavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan näkymässä. Näin hoitava lääkäri on aina tietoinen potilaan voinnista ja kykenee helposti tarkastelemaan potilaalta saatua tietoa yhdessä muun hoitotiedon kanssa.