Omavoinnin kautta potilas voi välittää hoitonsa kannalta oleelliset tiedot häntä hoitavan yksikön lääkärille ja muulle henkilökunnalle kotikoneella tai älypuhelimella.

KYSissä on otettu käyttöön potilas- tai tautikohtaisia laaturekistereitä usealla eri erikoisalalla. Osaan laaturekistereistä on liitetty myös potilaan sähköinen vastaamisalusta, Omavointi-palvelu.

– Omavoinnin kautta potilas voi välittää hoitonsa suunnittelun ja seurannan kannalta oleelliset tiedot meille KYSiin, ennen kuin hän tulee vastaanotolle, hallintoylilääkäri Martti Kansanen kuvaa.

Lue koko uutinen KYS:n nettisivuilta