Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ensimmäisten sairaaloiden joukossa maailmassa koordinoimassa terveysteknologiaan erikoistunutta hanketta yhteistyössä 14 teknologiaan ja digitaalisuuteen erikoistuneen suomalaisen yrityksen kanssa.

BCB Medicalin lisäksi hankkeessa ovat mukana CGI, Elisa, Fujitsu, GE, HUS, IBM, Nokia, Planmeca, Tieto, BC Platforms, Innofactor, Noona, Microsoft ja Reaktor.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) koordinoima CleverHealth Network on Tekesin rahoittama ekosysteemi, jossa yritykset ja terveydenhuollon parhaat asiantuntijat terveysdataa hyödyntämällä kehittävät yhdessä entistä parempaa hoitoa suomalaisille sekä menestyviä terveysteknologian vientituotteita yrityksille.

Projektin tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa terveysteknologian huippumaana ja luoda uusia ratkaisuja kliinisiin tarpeisiin. Tavoitteena on myös houkutella ulkomaisia yrityksiä investoimaan Suomeen ja luoda uusia työpaikkoja.

– Olemme mukana CleverHealth Network -hankkeessa, jotta voimme tulevaisuudessa tarjota entistä parempia, ultramoderneihin teknologioihin perustuvia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme. On mielenkiintoista päästä yhdessä muiden huipputoimijoiden kanssa kehittämään uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen pohjautuvassa ekosysteemissä, korostaa hankkeen ohjausryhmän jäsen, BCB Medicalin COO Mika Tervonen.

– CleverHealth Network -hankkeessa tutkitaan mm. mahdollisuuksia, joilla HUS:n tietovarantoihin kertyvää informaatiota voisi hyödyntää myös kolmannet osapuolet, tietosuojaa koskevan lainsäädännön asettamissa puitteissa. Hyödyntämisen tulokset palautuisivat sitten takaisin informaatioekosysteemin käyttöön. Tähän asti kertyvää tietoa on hyödynnetty lähinnä biopankkien ja tutkimushankkeiden tekemässä työssä, sanoo Tervonen.

Lue lisää aiheesta HUS:n tiedotteesta 

Lisätietoja:
Mika Tervonen
COO, Vice President
040 530 9424
mika.tervonen@bcbmedical.com