BCB Medical on ostanut Corame Oy:n 15D-liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan myötä BCB Medical tarjoaa asiakkailleen 15D-elämänlaatumittarin sekä sen takana olevan algoritmin, joka suhteuttaa potilailta saadut hoidon laatuun liittyvät tulokset väestötasolla.

15D-elämänlaatumittari on tieteellisesti validi mittari, jonka avulla Suomessa vertaillaan potilaiden saamaa hoidon yleistä laatua yli tautirajojen. Mittarin takana on emeritusprofessori Harri Sintosen kehittämä ja omistama kansallinen algoritmi.

– 15D-mittariston liittäminen palvelutarjontaamme vahvistaa BCB Medicalin asemaa Pohjoismaiden johtavana lääketieteellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittyvänä yrityksenä. Se tarjoaa erinomaisen lisän yrityksen nykyiseen palvelukokonaisuuteen. BCB Medical tulee tarjoamaan 15D-elämänlaatumittaria yhdessä tautikohtaisten laaturekistereiden kanssa sekä Omavointi-palvelun lisämoduulina, sanoo BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen.

Elämänlaatua mitataan yli tautirajojen

15D antaa monipuolista tietoa elämänlaadun eri osa-alueista potilaalle ja häntä hoitavalle yksikölle. Mittarin avulla arvioidaan tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutusta potilaan elämänlaatuun.

– Tulosten perusteella voidaan seurata esimerkiksi hoidon kustannusvaikuttavuutta, terveyteen liittyvän elämänlaadun muutosta sekä muutosta laatupainotetuissa elinvuosissa (QALY). Mittarin avulla potilaiden elämänlaatua voidaan seurata yli tautirajojen. Yhdessä tautikohtaisten laaturekisteriemme kanssa se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden vertailun myös eri tautiryhmien välillä, Viljanen korostaa.

Palvelu osaksi puitesopimusta

Kaupan myötä BCB Medicalin palvelukseen siirtyy kaksi henkilöä ja samalla siirtyvät Corame Oy:n olemassa olevat asiakassopimukset 15D-palvelun käytöstä. BCB:n omistukseen siirtyy myös Hoidonvaikuttavuus.fi-sivusto.

– Olemme tyytyväisiä, että palvelumme ja henkilöstömme löysi hyvän kodin. 15D sopii hyvin BCB Medicalin palveluvalikoimaan, korostaa Corame Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Koivu.

BCB tarjoaa palvelua kaikille asiakkailleen osana viime syksynä solmittua puitesopimusta, joka laadittiin HUS:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n muodostaman hankintarenkaan kanssa.

Lisätietoja:

Ari Makkonen
Chief Sales Officer
0207 299 833
ari.makkonen@bcbmedical.com

Mia Laitinen
Customer Service Manager
020 722 9315
mia.laitinen@bcbmedical.com