Mediuutiset kirjoittaa kansallisista tautikohtaisista laaturekistereistä 10.3.2017 julkaistussa jutussaan. Haastattelussa on myös BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen, joka muistuttaa hoidon laatu- ja seurantajärjestelmien ensisijaisesta käyttötarkoituksesta: ”Se on klinikan ja yksittäisen potilaan hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuranta, ja klinikoille hoitoketjun tehokkuuden seuranta.”

Lue koko artikkeli: Sairaalat ja lääkärit pääsevät pian vertailemaan hoitojensa laatua maanlaajuisesti